Mulier Fortis

Ett jämställdhet- och integrationsprojekt för tjejer, av tjejer

Namnet är latin där Mulier betyder kvinna och Fortis stark, ofta i betydelsen fysiskt kraftfull, men Fortis används även för att beskriva karaktärsdragen mod och ståndaktighet. Projektet som den här ansökan beskriver ska fungera som en plattform för att ge tjejer mod och styrka att bli just starka kvinnor; ”Mulier Fortis”.

Inom projektet bedrivs aktiviteter för enbart tjejer utgångspunkt i metoden Train Talk Learn, där träning i kampsporten thaiboxning följs av motiverande samtal. Träningen och övriga aktiviteter leds av trygga kvinnliga ledare i en trygg miljö. Målsättningen är att initialt skapa en trygghet och sammanhållning i en mindre grupp (bestående av 5-10 unga tjejer) och sedan uppmuntra tjejerna att ta initiativ till aktiviteter där de interagerar med andra.

Det rör sig om ett jämställdhetsarbete där tjejerna ska ges mod och verktyg att ta initiativ, först inom en trygg grupp men efterhand även utåt. Ett viktigt fundament i projektet är att det ska drivas framåt av tjejerna själva, allteftersom de får mod att interagera med andra ska de uppmuntras att deltaga i andra aktiviteter i föreningen och även söka sig till andra aktiviteter och föreningar. Tanken är att initiativen ska sprida sig som ringar på vattnet och att våra unga tjejer ska söka sig vidare, inom föreningen och till andra föreningar, skolor och verksamheter. Under projektets gång kommer projektledningen att dokumentera projektet och efterhand arbeta med spridning till framförallt Lunds Kommun och andra lokala aktörer, men även på nationell nivå om intresse finns.