Tävlingsklasser

Diplom

Tävlande mellan 10-13 år går diplommatcher.

Diplom-muaythai innebär att ingen kraft får förekomma överhuvudtaget mot någon del av kroppen. I diplom muaythai tävlar man inte för att vinna utan för att utvecklas personligen, du tävlar mot dig själv för att få mer poäng och lära sig hur man ska hantera muaythai mot olika stilar detta kommer att ge en bättre och tydligare stil i framtiden.

D-junior

Tävlande ska ha fyllt 13 år, och kan tävla i klassen t.o.m. det året den tävlande fyller 15 år.

I matcher som går i D- junior gäller samma som i diplommatcher med skillnaden att här utses en vinnare.

D- klass

För att tävla i D klass måste man ha fyllt 15 år och tävlande under 18 år får inte möta de som är över 18 år.

Kontaktgraden skall vara kontrollerad vilket innebär att båda tävlande kan genomföra matchen med bibehållen god teknik och risken för hård kontakt eller knockout minimeras. Detta ansvar ligger på ringdomaren.

C- klass

I C- klass och uppåt tävlar man i fullkontakt.

I C- junior måste man ha fyllt 15 år och tävlande under 18 år får inte möta de som är över 18 år.